Ανάγλυφη επιφάνεια κωδ. ST10 No 2 laminate

Ανάγλυφη επιφάνεια κωδ. ST10 No 2 laminate