Ανάγλυφη επιφάνεια κωδ. ST30 No 2 laminate

Ανάγλυφη επιφάνεια κωδ. ST30 No 2 laminate Καρυδιά