Πορτάκι κουζίνας κωδ. 1323 Νο4 laminate

Πορτάκι κουζίνας κωδ. 1323 Νο4 laminate