Πορτάκι κουζίνας κωδ. 305 Νο 2 laminate

Πορτάκι κουζίνας κωδ. 305 Νο 2 laminate