Πορτόφυλλο κωδ. Νο 3 laminate

Πορτόφυλλο κωδ. Νο 3 laminate δίχρωμο